Klickbar karta i SharePoint

Göran Husman, HumanData AB

En av mina användare på H&M ville ha en karta, där man kunde klicka på ett land och direkt se vilket land, region och typ av verksamhet man hade där. Det skulle också vara enkelt att uppdatera uppgifterna.

Det fanns flera alternativa lösningar:

 1. Google eller Bing Maps, med egna pins. Visa upp i SP via Embed web part
 2. Bygg en tabell i t ex Excel eller SharePoint och koppla till Power BI och dess kartfunktion. Visa upp via Power BI web part
 3. Använd “Excel Map” funktionen. Visa upp via “File Viewer” web part
 4. Lägg in en karta i PowerPoint, lägg till egna hot-spots som länkade till en SP lista med mer info. Visa upp via “File Viewer” web part

Alternativ 1 gick inte, utan att koda. Alternativ 2 gick men var för krånglig för användaren att underhålla. Alternativ 3 klarade inte visa de olika egenskaperna för varje land.

Återstod alternativ 4. Så här gjorde jag:

 1. Skapa en SP lista med de egenskaper som behövdes, t ex Country, IT Manager, Type of Business etc.
 2. Öppna PowerPoint, importera önskad kartbild
 3. Gå till SP listan och kopiera länken till första landet
 4. Öppna PPT och kartan
  1. lägg en cirkel på landet
  2. Koppla en URL länk till cirkeln och klistra in länken från punkt 3
  3. Öppna “Tool tips” för länken, skriv in de uppgifter som ska visas direkt när man håller musen över landet
  4. Spara
 5. Upprepa stegen för alla platser du vill ha hot-spot länk till
 6. Dölj alla hot-spot cirklar genom att markera kartan och lägga den överst
 7. Spara PPT i SharePoint siten
 8. Öppna en modern web sida
  1. Lägg till en “File Viewer” web part
  2. Ange PPT filen
  3. Publisera web sidan
 9. Klart – Se exempel på web sidan nedan:
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close