Länka till MS Team

Det är lätt öppna den SharePoint site som ett MS Team är ansluten till: t.ex klicka på de tre punkterna till höger om kanalens namn överst på sidan och välj “Open in SharePoint”.

Men om du vill gå från siten till dess MS Team så finns (ännu) ingen automatiskt länk för detta. Men det är lätt att ordna:

  1. öppna MS Teamet
  2. Klicka på … till höger om namnet och välj att kopiera länken
  3. Växla till SharePoint siten
  4. Editera vänster navigeringen
  5. Lägg till länken du kopierade i steg 2 och spara

Du kan också använda Quick Links web parts på SharePoint siten för att länka till teamet. Självklart kan du från samma site (eller web part) länka till flera MS Team, om det gör det lättare komma åt dem – se också denna video

Länka till MS Teams

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close