Sessions

Detta är ett urval av de sessioner som presenteras på SEF 2019. Sessionsbeskrivningar är preliminära. Totalt blir det 44 sessioner och denna sida kommer uppdateras löpande

Building MS Teams Apps using SharePoint Framework – Wictor Wilén
Learn how to build applications for Microsoft Teams using SharePoint Framework. By using SharePoint Framework to build your Microsoft Teams Tabs you can add your application in both the Microsoft Teams context and the SharePoint context, without any extra effort. But there are more advantages, attend the session to learn about them all. Level 200 developer

Smartare Nyhetsbrev med Sway – Göran Husman
Alla organisationer behöver regelbundet skicka ut information till sina medarbetare, kunder eller partners och gör det vanligen genom att skicka epost med PDF eller PPT presentationer. Sluta med det nu! Det finns ett mycket smartare sätt: “Sway” appen i Office 365 är perfekt för detta! Med Sway kan du lätt skapa snygga, professionellt designade nyhetsbrev, presentationer och utbildningsmaterial, med text, bilder, video, inbäddade formulär – Allt automatiskt anpassat till den device som läsaren råkar ha just nu. I denna kurs får du lära dig hur du kommer igång med Sway och se exempel på vad andra gjort.

Be my form – Penny Coventry
Have you used Microsoft Forms yet? Have you discovered the new designer intelligence functionality? In this session, Penny will show you how to use Microsoft Forms to create, respond and analyse surveys and quizzes for Office 365 users. How from within other Office 365 workloads, such as, Microsoft Teams and Planner, you can interact and surface your forms

MS Teams ersätter Skype for Business
Ja, det är sant – Microsoft har tydligt annonserat att detta kommer att ske. För många är detta en överraskning, speciellt om man precis lyckats lära sina medarbetare att utnyttja Skype for Business och nu ska man alltså lära dem att i stället använda MS Teams funktioner för chat, video och dela skärmen. Alltså undrar du vad som skiljer dem åt och hur man ska övertyga användarna att detta är något bra. I denna session får du se en jämförelse mellan dem, och tips på hur du kan hjälpa användarna övergå till MS Teams, samt andra erfarenheter från en mycket stor organisation som har kontor i över 60 länder.

MS Teams LOB Apps, perhaps your most important investment 2019
In this session you will learn how to build Microsoft Teams LOB Apps, that is applications in Microsoft Teams that integrate with your business processes and data. Did you know that companies that invest in custom Microsoft Teams LOB Apps have way more success with their Microsoft Teams adoption! Come listen and learn, and build custom Microsoft Teams Line of Business Apps in this session

Microsoft Flow and PowerApps – Managing a better future
Are your users using PowerApps, Microsoft Flow and/or Common Data Service for Apps? Do you know how many and what they are using them for? How many solutions are duplicating the same business process? Is your company’s data safe when your users use these services? Do you know how to support your users – is your support team taking the strain? Penny will take a look at these questions and how you can audit your tenant, protect your company’s data, control access and monitor usage.

Vad du måste veta om SharePoint ListorAmelie Sylvan
Listor är i princip en databas-tabell, som låter dig lagra alla typer av data, från text och alternativ, till bilder och adresser mappade till Bing Maps. Tror du fortfarande att gränsen är 5000 rader? Eller att InfoPath är den bästa formulärhanteraren? Eller att listor inte kan kombineras med MS Teams? Då måste du gå på denna session, där du ser hur moderna listor har utvecklats senaste året, och hur du kan kombinera Flow och PowerApps för att bygga smarta applikationer, samt hur de integreras i MS Teams

Enterprise Content Management (ECM) Solutions in Office 365 and SharePoint 2016
Enterprise content management continues to be a vital area of focus in many organizations.  Take a guided tour through a wealth of new features for document management, records, retention, discovery, and disposition in SharePoint Online/2016 and learn how to leverage them in your organization. Do you want to implement Sensitivity Labels, and Retention Labels to your organization? Then this session is for you

Getting started with hub sites: how to plan and organize hub sites to build your intranet
If you are wondering how to incorporate hub sites into your intranet, this is the session for you! We will review how to determine what your hub sites should be, how to make key decisions for hub site navigation (both mega-menu and local navigation), and best practices for planning and organizing hub sites. You will learn what you can do today with hub sites as well as how to position for the future so that you can build and sustain your dynamic, modern intranet

Introduktion till MS Team
Du har hört att MS Team är den smartaste lösningen för samarbeten och projekthantering i Office 365, men ni har inte kommit igång ännu. I denna session får du se varför MS Team är så bra för grupper som behöver samarbeta. Du får tips på funktioner du kan använda för att sälja in MS Teams till dina användare, vad du ska vara försiktig med och vad som kommer att hända i en nära framtid.

Developing SharePoint Framework Solutions for the Enterprise
The SharePoint Framework provides a modern development platform for cloud-first solutions using popular web technologies. But integrating the new model in a structured enterprise development environment can be quite challenging, from toolset integration to application lifecycle maintenance, SPFx creates a number of challenges that can inhibit adoption. In this session you will learn how to overcome these challenges by using popular Microsoft tools such as Visual Studio and Team Foundation Services to deliver well-managed projects that plug easily into existing enterprise development patterns.

Office 365 Groups are your friend
Like gravity and magnets, no one really understands how Office 365 Groups work, but we’d be lost without them. In this session Todd demystifies Office 365 Groups. He explains what they are and how they work. Then he shows the best way to use them and administrate them. At the end of this session you’ll not only develop a respect for Groups, you might even like them. Maybe.

CDS and Model Driven Apps
This session will explain the Common Data Model and how it is implemented as a database for use with canvas and model driven PowerApps. Penny will then explain how to extend the database (entities, fields and relationships) and create both canvas and model driven apps from the Common Data Services (CDS) database

Introduktion till MS PowerApps formulär
Under många år var MS InfoPath den bästa lösningen för att bygga smarta formulär i SharePoint, men produkten utvecklas inte längre och i stället ska man använda PowerApps som är en del av Office 365. I denna session får du se hur du kommer igång och exempel på formulär man kan bygga med PowerApps.

Build a Modern Intranet and Digital Workplace with SharePoint and Office 365
A modern intranet and digital workplace need to reflect the dynamic nature of organizations. Building a modern intranet on a dynamic, cloud-based platform needs to include a plan for change management and governance. In this session, you will learn about how to leverage the intranet building blocks of SharePoint in Office 365: team sites, communication sites, and hub sites. You will also learn tips and best practices for information architecture, governance, and change so that you can build an intranet that delivers significant value to your organization.

Microsoft Azure Logic Apps vs. Microsoft Flow- When, how, and where
You may have been using SharePoint Designer to automate business processes, and you may have started to use Microsoft Flow to build similar process. With both SharePoint Designer and Microsoft Flow, you may reach a limit as to what you can automate, so what is the next step? With SharePoint Designer, you get would get in a developer, similarly you would get a developer in if you can’t achieve everything you want with Microsoft Flow — but this time your developers would use Logic Apps. In this x minute session, Penny briefly introduces Logic Apps, how to get started and how to move your workflows between Microsoft Flow environments and how to import them into Logic Apps

Nya tider kräver nya arbetssätt
Många organisationer står idag inför utmaningen att förändra medarbetarnas arbetsätt. Vi hör uttryck som “Aktivitetsbaserade arbetssätt”, “Digitalisera arbetssätt”, “New Way of Working” – men vad betyder det? Hör Maria berätta om vad det är, varför det behövs och hur man genomför det. Hon presenterar erfarenheter från H&M, där hon ansvarat för viktiga delar av denna förändringsresa.

PowerShell – Take your Office 365 Game up a Level
PowerShell has been the on-prem SharePoint Admin’s best friend for 10 years now. It hasn’t let us down yet. With migrations to Office 365 and Hybrid topologies being all the rage these days it’s time to expand our PowerShell prowess to the online world. In this session Todd will show you PowerShell techniques to use in your online and Hybrid environments. He’ll cover managing Azure and Office 365 components using the cmdlets provided by Microsoft. This will be tasks like user creation, license management, and site creation. Then they’ll show you how you can roll your own PowerShell to fill in the gaps and other amazing tools like the PnP PowerShell cmdlets that will expand your capabilities with PowerShell in Office 365. When you leave this session you will have another set of tools in PowerShell arsenal and the confidence to use them.

Smartare aktivitetsplanering med MS Planner
Alla typer av aktiviteter kräver någon form av planering, t ex Projekt, Marknadsevent, och Utvecklingsprojekt. Det vanligaste sättet att hantera dessa aktiviteter är Excel, men det finns ett mycket smart verktyg som ingår i Office 365: MS Planner. I denna session får du en introduktion, du får se vad man kan göra, tips och tricks, samt hur man kan integrera MS Planner i en SharePoint site, eller MS Team

How to Create a Governance and Training Framework for SharePoint and Office 365
This session provides practical and detailed recommendations about how you can create and align your governance strategy with your rapidly changing digital workplace. We’ll walk through recommendations to help define your governance decisions and a step-by-step approach to create a governance, training, and delivery framework for your SharePoint and Office 365 environment. You will leave with the information you need to create your own framework and sample governance content to get you started. And, more importantly, steps for how you can put your governance framework into action with a sustainable and “consumable” governance, adoption, and training delivery strategy that drives business results

Modern Team Site, Kommunikations Site eller MS Teams – Vad ska du välja?
Flera av lösningarna i Office 365 överlappar varandra delvis, i varje fall ser det ut så. Så vilken lösning ska du använda? Vad händer om du väljer fel? I denna session får du en jämförelse mellan dessa lösningar. Kanske har du ett antal klassiska SharePoint siter i Office 365, migrerade från en on-premise version av SharePoint? Lär du hur du kan konvertera dem till en modern team site och vad det innebär.

Streamline Business Processes using SharePoint with PowerApps Custom Views and Flow
PowerApps is a very powerful Software as a Service (SaaS) tool used to build powerful data-driven business applications using a WYSIWYG drag and drop designer and Excel-like formulas. Included in the O365 suite, PowerApps provides the ability to connect to hundreds of various data sources such as Salesforce, Dropbox, OneDrive, GitHub, Dynamics 365, SharePoint and more. Instead of customizing SharePoint list forms (New, Edit, Display) with InfoPath it is now recommended to use PowerApps. While PowerApps is not an InfoPath replacement, it is the successor and the PowerApps team has worked hard to incorporate a better experience so you can quickly build and deploy the right business solution without writing code. This session will demonstrate a real world scenario that converts a manual paper process to using a SharePoint list with a PowerApps custom view that pulls data from Azure SQL, writes back to SharePoint and then upon an approval Flow pushes data into Dynamics 365.

Project Planning 2.0: Tasks, Plans and Projects in Office 365

Whether you’re working with teams or projects, there is always a list of tasks or activities involved  – both for yourself and for the project or team. Meetings generate tasks. Projects consist of activities. Emails and phone calls generate tasks. Your job description can often be broken down into a list of tasks to be completed either by doing them yourself or delegating them to others.

Office 365 has a number of apps in which you can create tasks both for yourself and others: ToDo, OneNote, Outlook, Planner, SharePoint and Project. To avoid confusion you need to have a strategy for when to use which app for tasks and for project management. In this talk we will describe the different apps and how they integrate with each other to help you decide on a strategy both for your organization, your team and for yourself.

Introducing Custom Learning for Office 365
Microsoft has some great learning materials available via its support.office.com and docs.microsoft.com sites, but delivering that content to your end users has been a tedious exercise in the past. It’s been up to you to monitor all the training available and build a training site – possibly in SharePoint – to deliver it to your users. With the release of Custom Learning for Office 365 through the PnP Provisioning portal, you now have a way to provide your end users a customized training experience that leverages all the great content from Microsoft – plus content that you create in your organization.  Join me to learn all the ins and outs of this great new offering

Excel automation scenarios with SharePoint client side development
As much as we developers would like to create a solution for everything business users love their Excel spreadsheets.  To be fair the Excel engine is a very powerful thing and in the right hands can become a very powerful tool.  So, let’s embrace the technology, and give users what they want.  In this session we’ll discuss the Excel extension endpoints in the Microsoft Graph API including Workbooks and sheets, cells, tables, and graphs as well as persistence considerations. Then we’ll walk through several examples of what you can do when you combine the rich data store of SharePoint and the Graph with the power of Excel manipulation via your client side code.

Information Architecture in the Modern World
When the order of the day was huge, pyramid-shaped Site Collections for capabilities like Intranets, managing your information architecture was relatively easy: any Site Columns and Content Types you built in the root site were available throughout the Site Collection. When we needed more enterprise-wide information architecture, we turned to the Content Type Hub. In our new, modern, flatter world, we need to think about information architecture differently while hanging onto the better practices of the past. Join me as we review the current capabilities and discuss potential future direction

The Next Great Migration: Classic to Modern
As organizations have moved to Office 365, many – especially “legacy” SharePoint shops – have resisted the move to the “modern” UIs as much as possible. This is true for both end users and developers. We tend to stick with what we know, and historically the “modern” UIs may not have seemed compelling enough to make the switch. What this means is there is an impending “migration” on the horizon for many organizations which they may not realize is coming. While “classic” doesn’t have a known retirement date, Microsoft’s investments are in the “modern” UIs. As site owners and developers, what can we do to help facilitate organizational preparedness for this migration? This session will cover what it means to embrace the “modern” UIs and what you can do now to prepare.

Behörighetskontroll i SharePoint och MS Team
En av de stora utmaningarna med Office 365 produkter som MS Team och SharePoint siter är att användarna själva ofta får ta ansvaret för kontrollen av behörigheten. I denna session får du en genomgång vad man kan göra för att styra behörigheten i siter, foldrar och enstaka dokument, samt hur man kan ha ett MS Team med begränsade medlemmar, som ändå kan dela delar av informationen med andra, även externa användare.

Approval Processes with PowerApps & Flow
Business Forms can be customized with PowerApps, and Microsoft Flow can be used to send approvals.  How do the two work together?  In this session, learn how to make the most of the functionalities in the two products, to build a streamlined and standard process.  A business form and the method of building a streamlined workflow and interface will be demonstrated.  Skills demonstrated include building a parent-child relationship in PowerApps, and an approval interface, as well as creating approval workflows with Microsoft Flow.

Yammer versus MS Teams Konversationer
Varför behöver vi två likartade lösningar i Office 365 för sociala dialoger? Räcker det inte med en, t ex MS Team? Svaret är Nej – i denna session får du en genomgång vad dessa två lösningar gör, och när du ska använda vilken. Du får också tips på hur man hanterar behörigheter i Yammer, inklusive hur man bjuder in externa användare.

Understanding the Basics of Data Modeling in Power BI Desktop
Power BI is very powerful and it’s important to understand the basics including learning how to work with the data modeling in Power BI Desktop. In this session, you will learn the basics of pulling in data from various data sources as well as how to transform the data using the Power Query editor in Power BI Desktop. You will also learn important tips and tricks that will help you better transform your data to meet your needs to build various visualizations in your reports

Yo SharePoint Framework – I want to extend
The latest version of the SharePoint Framework generator has a lot of significant improvements for the developer. One of those capabilities is to extend the default Yeoman generator with custom frameworks, tools and configurations specific to your next project

Help you speed up your customization, the Pattern and Practice initiative provides you with some pre-built Yeoman generators supporting HandlebarsJS, VueJS with additional extensions such as jQuery and pnpjs

De senaste coola funktionerna i SharePoint Online
Microsoft uppdaterar SharePoint Online (SPO) löpande. Det innebär att funktioner ständig uppdateras och att nya funktioner tillkommer. SharePoint blir bättre och bättre och en allt mer kompetent tjänst i Office 365, men det är inte helt enkelt lätt att hänga med och kunna ta sig den tiden att bevaka uppdateringarna. Denna session ger dig möjlighet att fånga upp några av de mer intressanta nya funktionerna som Microsoft släppt under det senaste året. Det blir allt mer viktigt att planera för och ha en strategi för dessa förändringar och nya funktioner ur fler aspekter. I denna session kommer vi också att titta framåt i kristallkulan gällande vilka nya funktioner som kommer släppas senare i år

Branding i SharePoint Online
Funktioner uppdateras ständig och nya funktioner tillkommer kontinuerligt i SharePoint Online, vi nu har nya typer av siter, web parts och andra funktioner i SharePoint som är byggda med en ny typ av teknik som gör att vi behöver nya verktyg och nya tillvägagångssätt när det kommer till hur vi kan och bör designa en SharePoint Online site. Under denna session ska vi genomlysa vilka möjligheter som finns och vilka verktyg och metoder vi bör använda i vilket sammanhang. Vi kommer bl a att kika på branding med hjälp av SharePoint framework web parts samt extensions, vilka möjligheter som finns med teman etc.

Business Process Design Techniques and Trade-Offs
You’ve probably already suspected that Microsoft Flow, Logic Apps, SharePoint Designer, FireStart, WEBCON, Nintex, K2, and other tools have different features. What might not be apparent is that they approach process design in different ways — literally asking you to think in different ways. You’d be right to expect that not every design technique is best for every business problem.

This session will show the difference between automation flowcharts, stages/state machines, and business process modeling notation. It will show, with examples, where each approach really helps — and where each one doesn’t help much at all. It will also strive to provide some advice common to all of these approaches. You’ll be able to use this information to select the right platform for you, as well as how to better use the tools you already have d0 List Ta

It’s About the Process: Best Practice for How To Do Workflow Right Oddly enough, too many workflow solutions treat the process itself as an afterthought. Data and user interfaces are important, but when designing a process-based solution, the process should dictate what data you need and what your users need to see/do. Data-centric and process-centric apps each have their places, but their rules are different; this session will spell them out in terms of user interfaces, integration, compliance, metrics, and more. This is advice you can use whether you’re using Flow, SharePoint Designer, WEBCON, FireStart, K2, or Nintex


Beyond OneNote – Malin Dandenell
A Guided Tour for End-Users, IT Influencers and Implementers,
Are you using OneNote? Do you think that you are taking advantage of all the hidden features? Take the chance and look at the in-depth possibilities in this gem of an application. The session will also discuss the different versions of OneNote.

Kom igång med Power Bi i fem enkla steg (Måns Barklund, Pontus Haglund – Numberskills) Power Bi har tagit BI världen med storm och många organisationer ser nu Power Bi som sitt standardverktyg för analys, men det finns fortfarande många missuppfattningar om hur man använder det klokt. I den här sessionen lär du dig hur du kommer igång på rätt sätt oavsett om du är en slutanvändare, analytiker eller datamodellerare

Lärdomar av Power Bi och Azure’s dataplattform från fältet (Pontus Haglund, Måns Barklund – Numberskills) Hur Power Bi och Azure används för att skapa värde i svenska organisationer. Vi går igenom kundlösningar baserade på Power Bi och Azure för företagsstyrning, säljstöd mm


%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close